"აქციებია საჭირო, პროკლამაციები უნდა გავავრცელოთ" - ზუგდიდში "მეგრულისთვის" ენის სტატუსის მინიჭებას იტხოვენ!

Loading the player...
  • Description
  • Save Video
"აქციებია საჭირო, პროკლამაციები უნდა გავავრცელოთ" - ზუგდიდში "მეგრულისთვის" ენის სტატუსის მინიჭებას იტხოვენ!

Author
ninuca
Added
21.11.16
Duration
View
6785
Category
91